Swisspor

Aktualności

Jakość ROKU 2014

Firma Swisspor otrzymała nagrodę Jakość Roku 2014 w kategorii Produkt za linię pap zgrzewalnych BIKUTOP.

  • swisspor LAMBDA WHITE fasada

    Pierwsze na rynku polskim zespolone płyty EPS nowej generacji swisspor LAMBDA WHITE fasada

  • swisspor HYDRO lambda

    Produkt dedykowany do budownictaw pasywnego i energooszczędnego.

  • Nowe Warunki Techniczne dla budynków i ich usytuowania

    Z dniem 1 stycznia 2014 w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie

32-500 Chrzanów

ul. Kroczymiech 2

Tel. (032) 62 57 250

fax. (032) 62 57 252

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu

66-300 Międzyrzecz

ul. Waszkiewicza 55

Tel. (095) 74 11 406

fax. (095) 74 26 651

Biuro Zarządu

83-130 Pelplin

ul. Mickiewicza 56

Tel. (058) 88 88 450

fax. (058) 88 88 455

Zakład Produkcyjny w Pelplinie

83-130 Pelplin

ul. Mickiewicza 56

Tel. (058) 88 88 400

fax. (058) 88 88 407

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim

21-505 Janów Podlaski

ul. Piłsudskiego 40

Tel. (083) 34 13 772

fax. (083) 34 13 020